Solenoid Valve

 

 

 

1. Solenoid valve คืออะไร

Solenoid valve (โซลินอยด์ วาล์ว) คือ อุปกรณ์หรือวาล์วที่ใช้ควบคุมการไหลของของไหล (Fluid) โดยใช้หลักการของกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดให้เกิดสนามแม่เหล็กเพื่อเปิดปิดวาล์ว (Electro/Mechanical) โดยควบคุมอัตราการไหลผ่าน orifice ลักษณะตามรูปที่ 1

 

รูปที่ 1

 

2. Solenoid valve มีกี่ประเภท

Solenoid valve สามารถแบ่งประเภทได้หลากหลาย โดยทั่วไป solenoid valve จะแบ่งตามลักษณะด้านล่าง

2.1   แบ่งตามลักษณะการเปิดปิด

- Direct operate เมื่อทำการจ่ายไฟให้กับ solenoid valve ส่วนของ mechanical valve body จะยกขึ้นโดยตรงแล้ว fluid จะสามารถไหลผ่านได้ ตัวอย่างตามรูปที่ 2

 

 

รูปที่ 2

 

- Pilot operate เมื่อทำการจ่ายไฟให้กับ solenoid valve ส่วนของ pilot จะยกขึ้นก่อนเพื่อนำทางให้ main valve เปิดตามที่หลังด้วยอัตราการไหล (Cv) ที่สูงกว่า ตัวอย่างตามรูปที่ 3

 

 

รูปที่ 3

 

2.2   แบ่งตามลักษณะของจำนวน Ports หรือ Ways ของช่องทางการไหล

- 2 ways valve ลักษณะของวาล์วประเภทนี้จะมี 2 ports ของช่องทางการไหล โดยจะมีทางเข้าของ fluid 1 ทางและทางออกของ fluid 1 ทาง ลักษณะตาม pneumatic diagram รูปที่ 4

 

รูปที่ 4

 

- 3 ways valve ลักษณะของวาล์วประเภทนี้จะมี 3 ports ของช่องทางการไหล โดยจะมีทางเข้าของ fluid 1 ทางและทางออกของ fluid 2 ทาง (นำไปใช้งาน 1 port และ vent ออก 1 port) ขึ้นอยู่กับลักษณะของการจ่ายไฟของ solenoid valve (Energized, De-energized) ลักษณะตาม pneumatic diagram รูปที่ 5

 

รูปที่ 5

 

- 4 ways valve ลักษณะของวาล์วประเภทนี้จะมี 4 ports ของช่องทางการไหล โดยจะมีทางเข้าของ fluid 1 ทางและทางออกของ fluid 3 ทาง (นำไปใช้งาน 2 port และ vent ออก 1 port) ขึ้นอยู่กับลักษณะของการจ่ายไฟของ solenoid valve (Energized, De-energized) ลักษณะตาม pneumatic diagram รูปที่ 6

 

รูปที่ 6

 

3. Solenoid valve มีลักษณะการใช้งานอย่างไร

โดยทั่วไป การนำอุปกรณ์ solenoid valve ไปใช้งาน จะแบ่งตามลักษณะของจำนวน Ports หรือ Ways ของช่องทางการไหลเพื่อให้เหมาะกับประเภทของการไหลที่จะนำไปควบคุม

- 2 ways valve ลักษณะของวาล์วประเภทนี้มักใช้ในงานที่ต้องการควบคุมการไหลให้มีการเปิดหรือปิดเท่านั้น เมื่อ solenoid valve ปิดจะทำการอั้นของไหลไม่ให้มีการไหลออกไป จึงมักนำไปใช้ใน line process โดยตรง ลักษณะตามรุปที่ 7

 

รูปที่ 7 

 

- 3 ways valve ลักษณะของวาล์วประเภทนี้มักใช้ในงานที่ต้องการควบคุมการไหลของอากาศ เพื่อไปขับ pneumatic actuator(หัวขับลม) แบบ single acting actuator (Spring return actuator) แล้วให้ pneumatic actuator ไปขับ main valve ใน process อีกทีหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า on-off valve โดยเมื่อ solenoid valve จ่ายลมเข้า pneumatic actuator ลมจะไปดันสปริงเพื่อให้วาล์วหมุนไปในทิศทางหนึ่ง แล้วเมื่อ solenoid valve ปล่อยลมออก สปริงของ pneumatic actuator จะทำการดีดกลับเพื่อให้วาล์วกลับมาอยุ่ตำแหน่งเดิม ลักษณะตามรุปที่ 8

 

รูปที่ 8

 

- 4 ways valve ลักษณะของวาล์วประเภทนี้มักใช้ในงานที่ต้องการควบคุมการไหลของอากาศ เพื่อไปขับ pneumatic actuator(หัวขับลม) แบบ double acting actuator โดยเมื่อ solenoid valve จ่ายลมเข้า pneumatic actuator ลมจะไปดัน actuator piston เพื่อให้วาล์วหมุนไปในทิศทางหนึ่ง แล้วเมื่อ solenoid valve เปลี่ยน port ลมจะไปเข้าอีกด้านหนึ่งของ actuator แทน เพื่อดันให้วาล์วหมุนกลับมาในทิศทางเดิม แล้วลมจาก actuator จากอีกด้านก็จะถูกปล่อยออกทาง port vent ของ solenoid valve ลักษณะตามรุปที่ 9

 

 

รูปที่ 9

 

อย่างไรก็ตาม เมื่อทราบถึง application ของ solenoid valve ที่ต้องการนำไปใช้แล้ว ข้อมูลอื่นๆ เช่น Area classification, voltage, fluid type, port size/Cv ก็ยังเป็นข้อมูลสำคัญในการเลือก solenoid valve ให้เหมาะสมกับการใช้งานที่สุดด้วย จึงควรพิจารณาเพื่อให้การนำ solenoid valve ไปใช้ เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด

ทั้งนี้ทั้งนั้น หากทางลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการความช่วยเหลือในการเลือก solenoid valve ให้เหมาะกับการใช้งานที่สุด สามารถติดต่อทางบริษัท iVAC Automation (ไอแวค ออโตเมชั่น) ผู้เป็นตัวแทนจำหน่าย solenoid valve ของ Emerson - Asco อย่างเป็นทางการได้โดยตรง